Executive Committee of IAEDr. Satish C. Govind

President

Dr. I. B. Vijayalaxmi

President-Elect

Dr. R. Manivasagam

Vice-President

Dr. Rahul Mehrotra

Hon. Gen. Secretary

Dr. Johann Christopher

Joint Secretary

Dr. Vivek Tandon

Treasurer

Dr. C. K. Ponde

Imm. Past President

Dr. Manish Bansal

JIAE EditorDr. G. Prathap Kumar

Chennai

Dr. K. Suresh

Trivandrum

Dr. Prayaag Kini

Bengaluru


Dr. Rajat Subhra Ghose

Kolkata

Dr. Harin Kamleshbhai Vyas

Mumbai

Dr. Vinayak Agarwal

Delhi


Dr. Rajat Mohan

Delhi

Dr. Mukesh Kumar Sharma

Udaipur

Dr. Parekh Maulik Bharatbhai

Mumbai


Dr. Digambar Naik

Mumbai

Dr. Jaipal Jadwani

Mumbai
Permanent Co-Opted Members (Past Presidents)Dr. Savitri Shrivastava

Dr. S. K. Parashar

Dr. G. Vijayaraghavan

Dr. J. C. Mohan

Dr. P. Krishnamraju

Dr. Rakesh Gupta

Dr. S. K. Kaushik

Dr. A. V. Anjaneyulu

Dr. R. Alagesan

Dr. R. J. Manjuran

Dr. S. T. Yavagal

Dr. R. R. Kasliwal

Dr. Nitin Burkule

Dr. V. Amuthan

Dr. H. K. Chopra

Dr. S. Shanmugasundaram

Dr. Sameer Shrivastava

Dr. Soumitra Kumar

Dr. K. Raghu